Afgelopen maand werd op het gemeentehuis de eerste workshop gehouden rond duurzame mobiliteit alsook een werksessie rond klimaat neutrale/-bestendige wijken.

Onder begeleiding van Atmosfeermakers werden met heel wat betrokken inwoners uit onze gemeente interessante ideeën verzameld & uitgewisseld en constructief rond dit belangrijk thema gedebatteerd.

Bedoeling is dat met de gegeven input in een volgende sessie (resp. 11 & 18 mei) een concrete duurzaamheidsactie rond elk van deze speerpunten wordt uitgewerkt en die dan na goedkeuring door het bestuur ook effectief zullen worden uitgevoerd.

Op te volgen dus!