Op vraag van ons gemeenteraadslid Marleen De Bruyn ging de gemeenteraad akkoord om een tegemoetkoming te geven aan onthaalouders in de gemeente Rumst in het kader van het DIFTAR-verhaal. Erkende gezinsopvang-initiatieven voor baby’s en peuters krijgen een compensatie voor de verhoogde afvalkost door luiers in het nieuwe ophaalsysteem.

“Door het DIFTAR-verhaal krijgt men een afrekening volgens gewicht. Aangezien het gewicht van de luiers zwaarder zal doorwegen, is ook de compensatie via een tegoed op de diftarrekening verhoogd. Ook voor de onthaalouders betekent dit echter een verhoogde kost. Daarom ben ik ook tevreden dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met mijn voorstel om ook hier een tegemoetkoming voor te voorzien.”