Op vraag van de gemeente inspecteerde Monumentenwacht de binnenzijde van de Lazaruskapel en het aanpalend woonhuis. “We nemen de aanbevelingen van Monumentenwacht ter harte. In overleg met de restaurateurs maakten we een prioriteitenlijstje op”, zegt schepen van Cultuur Wendy Weckhuysen. “Zo werd in januari de volledige muurschildering ‘Laatste Oordeel’ reeds nagekeken door de restaurateurs van MUSA. Waar nodig werden barsten geïnjecteerd en de verflaag gefixeerd.”

De andere conservatie- en restauratiewerken worden momenteel uitgevoerd door het team Musa-RemmenArtecura. Er zal een onderzoek uitgevoerd worden naar de staat van het altaarblok in de kapel, dat aangetast lijkt door vocht en zout. Het schilderij ‘Portret van de kloosterlinge’ wordt volledig nagekeken en gerestaureerd, net als alle beelden in de Lazaruskapel, onder meer een Lazarusbeeld en een leprozenbeeldje met relikwie. Tot slot