De gemeenteraad heeft beslist om een gedetailleerd steunkader uit te werken voor het toekennen van aanvullende financiële steun. Deze aanpak zorgt voor uniformiteit en optimaliseert het op maat werken voor de hulpvrager. Tegelijkertijd zet het in op een efficiënte werking van de sociale dienst, waarbij meer aandacht kan worden besteed aan de hulpvrager.

Onze fractie heeft met veel plezier meegewerkt aan dit dossier en is dan ook heel blij met het resultaat.