Op de gemeenteraad is het subsidiereglement omtrent duurzame landbouw uitgebreid met een korte keten. Wie investeringen doet die ervoor zorgen dat producten sneller van producent tot consument geraken, komt vanaf nu in aanmerking voor een subsidie. Voor hen zal de overheid 20% van de gefactureerde kost vergoeden met een maximum van 1000 euro. 

Op initiatief van de landbouwraad werd zo een proefproject voor een maandelijkse streekmarkt opgestart waar lokale streekproducten worden aangeboden door lokale producenten. Zo willen we de band tussen onze landbouwers en inwoners vergroten.