Ook onze sport-, jeugd-, cultuur- en welzijnsverenigingen beleven erg onzekere tijden. De pandemie bracht hen in een verplichte winterslaap, want er konden nauwelijks activiteiten worden georganiseerd.

Los van het grote gemis om niet samen te kunnen sporten, spelen, expressie uiten en helpen, weegt deze gedwongen stilstand voor de meeste verenigingen ook op de clubkas. Door het gebrek aan activiteiten bleven de inkomsten uit, terwijl diverse vaste kosten zich zijn blijven aandienen. Onze Rumstse CD&V-mandatarissen hebben sterk gepleit voor het maximaal zuurstof geven aan onze lokale verenigingen zodat de heropstart veilig kan gebeuren.

Alle erkende Rumstse sport-, jeugd-, cultuur-, en welzijnsverenigingen zullen daarom dit jaar een dubbele werkingssubsidie ontvangen. Concreet krijgt elke vereniging het subsidiebedrag van 2019 dubbel uitbetaald. Hiervoor wordt er van de verenigingen geen bijkomende administratie gevraagd, want de verdubbelde werkingssubsidie zal hen automatisch worden toegekend.

Sportschepen Geert Van der Auwera, Cultuurschepen Wendy Weckhuysen en schepen van Financiën Raf De Schepper zijn dan ook erg in hun nopjes: “Een opgedroogde clubkas mag geen belemmering vormen voor een sterke en veilige heropstart. Het budget hiervoor komt deels uit de reguliere werking van de gemeente en deels uit het noodfonds dat Vlaanderen - met onze Vlaamse ministers Hilde Crevits, Benjamin Dalle en Wouter Beke - specifiek voor de lokale verenigingen ter beschikking heeft gesteld. Wij hopen dan ook op een beloftevolle, vrije en actieve zomer.”