Op de gemeenteraad heeft schepen Geert Van der Auwera de stand van zaken toegelicht over de uitrol van DIFTAR in onze gemeente. Naast enkele kinderziektes is de opstart vlot verlopen.

Mede op vraag van de seniorenraad zullen er wieltjes voorzien worden voor de kleine containers. Mensen die hier behoefte aan hebben, kunnen deze wieltjes afhalen op het gemeentehuis. Zij die hulp nodig hebben om ze op de containers te plaatsen, kunnen beroep doen op de buurtzorglijn. De fracties die in de blauwe zak mogen, zijn aanzienlijk uitgebreid sinds 1 maart. Hierdoor produceren mensen minder restafval. Omdat vele inwoners deze impact niet hadden kunnen inschatten, is er bij sommigen nu vraag naar kleinere restafvalcontainers. Daarom zullen mensen nog tot eind april hun container gratis kunnen omruilen tegen een andere container.

Nog goed nieuws was Igean werkt momenteel aan een webapplicatie zodat inwoners zelf kunnen opvolgen hoeveel afval ze hebben afgeleverd en welke verrekening hier tegenover staat.

“We beseffen dat de uitrol van dit DIFTAR-verhaal een moeilijke oefening is. Het is een drastische wijziging voor onze inwoners en vergt een bijkomende inspanning. De bedoeling van dit hele verhaal is om de aangeboden restafval drastisch terug te schroeven. Door een groter onderscheid te maken tussen de kostprijs van restafval en de overige fracties, is het de bedoeling dat mensen er meer bewust van worden dat het belangrijk is om afval te sorteren en de aangeboden restafval tot een minimum te beperken. Op deze manier kunnen onze inwoners de kosten drukken en werken we samen aan een meer duurzame samenleving”, zegt Geert.