Verkiezingsprogrammma 2012

Engagement voor een warme leefbare samenleving die kan Versterken, Verbinden, Verzorgen en Vooruitzien
Elke dag opnieuw geven de mandatarissen van CD&V het beste van zichzelf om van de gemeente een leefbare gemeenschap en warme samenleving te maken, die mensen kansen biedt maar mensen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen. Vanuit onze visie gelooft CD&V er immers in dat een mens enkel tot volledige ontplooiing kan komen door en in zijn relatie met anderen, met zijn gemeenschap. Onze mandatarissen stellen hun talenten ten dienste van hun lokale gemeenschap door aan een beleid op maat van de noden van de mensen vorm te geven, waarbij zij steeds zorgzaam omspringen met het gemeenschapsgeld dat hen ter beschikking staat, uw belastingsgeld. Ook in de nieuwe legislatuur, die op 1 januari 2013 van start gaat, wil CD&V mee bouwen aan zo een warme gemeente, niet enkel in woorden, maar ook –en vooral– in daden, zoals u van CD&V gewoon bent.
Een warme, leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid en verantwoordelijkheid, van rechten en plichten. Alleen door vrijheid in verantwoordelijkheid wordt een gemeenschap een actieve kansensamenleving die kan versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien. Het is daar dat CD&V en haar mandatarissen zich in de gemeente voor engageren.