Bestuursakkoord 2013 - 2018

Dit bestuursakkoord legt de krijtlijnen vast om onze gemeente te besturen tijdens de bestuursperiode 2013 - 2018.