Voorzitter Marc Hellemans


Wanneer ik willekeurige mensen zou vragen wat hen van 2015 vooral is bijgebleven, dan ben ik ervan overtuigd telkens één van de volgende antwoorden te krijgen, TERREURDREIGING en VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK.

2015 is inderdaad het jaar geweest waarin de terreurdreiging plots zeer nabij kwam en we ook bijna elke dag wel werden geconfronteerd met de ofwel afschrikwekkende beelden van terrorisme ofwel de beelden van de lange stroom oorlogsvluchtelingen, allemaal op zoek naar een nieuw “geweldvrij” leven in Europa.

Deze spijtige hoogtepunten van 2015 maken dat sommigen zich nu vooral bezighouden met het onderhouden van deze voor hen zeer gunstige angstpsychose door het verkondigen van haatboodschappen en/of onjuiste informatie.  Maar niet CD&V !

CD&V weet dat "WIJ" de booschap is om deze angstpsychose te doorbreken.  CD&V weet dat SOLIDARITEIT het breekijzer is dat we nodig hebben om deze terreurdreiging te kunnen doorbreken.

Niet het plaatsen van een soldaat op elke hoek van de straat, niet de constante aanwezigheid van het leger in ons dagelijkse leven is de oplossing, maar wel SOLIDARITEIT ! 

En net deze SOLIDARITEIT, of zoals mooi verwoord in het jaaroverzicht van DeRedactie.be "De Kracht van het Volk", is mij vooral bijgebleven als ik terugkijk op het voorbije jaar.

Zo was er de SOLIDARITEIT in de algehele oproep tot vrije meningsuiting die steeds luider en luider weerklonk na elke aanslag tegen deze vrije meningsuiting, tegen onze democratie, tegen ons geloof.  Getuige hiervan de vele foto’s en cartoons die telkenmale als steunbetuiging door miljoenen mensen werden gedeeld via de sociale media.

Maar er was ook SOLIDARITEIT die werd getoond via de actie “WE ARE MARCHING” voor de broodnodige bescherming van onze planeet.  Vele mensen toonden wederom via sociale media hoe zij actie voerden voor het verzekeren van het verder bestaan van onze planeet.

SOLIDARITEIT ook in de opvang van de vluchtelingen want overal werden privé-initiatieven gestart door mensen die iets meer wilden doen voor deze oorlogsvluchtelingen.

Het is deze SOLIDARITEIT wat mij vooral is blijgebleven van 2015 want dit is de bouwsteen voor een betere wereld, voor een betere samenleving !

En deze zo belangrijke SOLIDARITEIT stond ook het voorbije jaar in onze eigen gemeente hoog op de agenda.

Zo was er op 27 maart de KLIMAATDAG in onze eigen gemeente.  Terecht omschreven als een HARTVERWARMDE en BEWUSTMAKENDE belevenis ! Een belevenis waaronder onze eigen CD&V mandatarissen Wendy Weckhuysen en Geert Van der Auwera maar al te graag hun schouders hebben gezet en hun steentje aan hebben bijgedragen.

In September was er dan de solidariteitsactie in de strijd tegen borstkanker.  Naast de deelname van onze gemeente aan “THE RACE OF THE CURE”, leverde CD&V mandataris Ilse Moons nog een extra inspanning door in het weekend van 12 en 13 september 80 kilometer te voet af te leggen en zo 1000 EUR in te zamelen voor dit goede doel.

Ook naar opvang van vluchtelingen heerste er solidariteit binnen onze gemeente.  Want enkel wanneer elke gemeente hierin een inspanning doet, kan aan een groter aantal mensen onderdak gegeven worden ! Samen bereiken we meer en zo werden in Rumst dan in September 2 bijkomende opvangplaatsen voor vluchtelingen voorzien.

Maar er was ook SOLIDARITEIT over onze gemeentegrenzen heen.  Zo werd samen met alle CD&V afdelingen binnen onze regio het CD&V thema “Veilig Schoolbegin” weer op de kaart gezet want alleen samen kunnen we iets doen aan de veiligheid in het verkeer voor onze kinderen !

Al deze acties zijn maar enkele van de vele SOLIDARITEITS-acties binnen onze gemeente en regio die het voorbije jaar hebben plaatsgevonden en die mij meer zijn bijgebleven dan de terreurdreiging.

Als voorzitter van de lokale CD&V afdeling heb ik het voorbije jaar wederom mogen rekenen op een prachtige ploeg van gedreven medewerkers die dag in dag uit, telkens opnieuw, het CD&V gedachtengoed uitdragen.  Het zit hen gewoon in het bloed ! 

Zij verkopen geen lucht in pakjes, zij bouwen niet op angst ! Nee, zij komen steeds weer en weer met DAADWERKELIJKE oplossingen, oplossing waarbij steeds het welzijn van u allemaal centraal staat.  Via constructieve voorstellen en oplossingen helpen zij allemaal mee aan de opbouw van een vredevolle wereld, een vredevolle samenleving, te starten hier in onze eigen gemeente.

Zij staan ook dag in dag uit tussen u allen en weten als geen ander wat er leeft in onze gemeente.  Het is dan ook net deze solidariteit en sociale binding wat CD&V sterk maakt en deze solidariteit en sociale binding moeten wij dan ook steeds blijven koesteren. 

Ik ben ervan overtuigd dat ook in 2016 deze solidariteit en sociale binding zal blijven verder bestaan want zo zit CD&V nu éénmaal in elkaar en alleen zo kunnen wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig stellen. 

Allemaal samen moeten we ons steentje bijdragen aan een wereld waarin het prettig vertoeven is.  Een wereld waarin elk individu steeds zijn eigen capaciteiten verder kan uitbouwen en zichzelf kan zijn en blijven en niemand verplicht wordt zichzelf te verloochenen.  Een wereld waarin iedereen respect heeft voor ieders mening, geloof en overtuiging en eigen meningen niet moeten worden afgedwongen met lafhartige aanslagen en/of haatdragende betogingen. 

Want, WAAR EEN WIJ IS, IS EEN WEG ! Een weg naar een hoopvolle toekomst ! 

Het is dan ook dit wat ik u voor 2016 wil toewensen !

Marc Hellemans
Voorzitter CD&V Rumst-Reet-Terhagen