Rumst doet iets aan het klimaat !


vrijdag, 3 juli, 2015
Rumst doet iets aan het klimaat !

Op de klimaatdag ondertekende burgemeester Wendy Weckhuysen de Burgemeestersconvenant. Hét engagement van onze gemeente om tegen 2020 echt het verschil te maken. Met de burgemeestersconvenant engageert de gemeente zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2 uitstoot te verminderen. Onze gemeente heeft de ambitie om de CO2 uitstoot met minstens 20 % te verminderen tegen 2020. 

Dit voorjaar is de gemeentelijke werkgroep druk bezig een actieplan voor te bereiden. In het volgende informatieblad zal de Rumstenaar zijn mening daarover kwijt kunnen. Dit actieplan zal niet alleen betrekking hebben op het milieu- en klimaatvriendelijk organiseren van onze gemeentediensten, maar zal zich ook richten naar de inwoners, de bedrijven, de verenigingen. Het verschil maken kan je immers samen veel beter! De burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagement nakomt. Werk aan we winkel!