Info-avond Jong CD&V "Het éénheidsstatuut voor bedienden en arbeiders"